Opatrenia na prepravu tekutín a gélov

Bezpečnostné opatrenia na prepravu tekutín a gélov

Európske letiská prijali od 6. novembra 2006 nové pravidlá pre cestujúcich pri zabezpečovaní bezpečnostnej kontroly. Cieľom sprísnených kontrol je zvýšenie ochrany cestujúcich pred hrozbou terorizmu. Nové pravidlá vyplývajú z nariadenia Európskej komisie č. 1546, kde nariadenie dopĺňa hlavne zoznam zakázaných predmetov v príručnej batožine (ako sú napr. zbrane, výbušniny, chemické látky, atď.)

o prepravu tekutín a gélov.

Cestujúci si na palubu lietadla môžu vziať len také tekutiny a gély, ktoré spĺňajú obmedzenia definované v nariadení alebo si ich zakúpili v letiskových obchodoch až za pracoviskom bezpečnostnej kontroly. Pod pojmom tekutiny a gély rozumieme rôzne nápoje, polievky, parfémy, sirupy, aerosoly ale i zubné pasty, gély na vlasy, atď. Obmedzenia sa týkajú množstva tekutín a gélov pre osobnú potrebu, ktoré si so sebou môžu cestujúci zobrať na palubu. Maximálna veľkosť jedného balenia je 100 mililitrov (1 dcl) a cestujúci ho musia mať zabalené v priehľadnom uzatvárateľnom vrecku s objemom maximálne jeden liter. Vrecká sú k dispozícii na letisku u zamestnancov na odbavovacích pultoch (check-in pultoch). Cestujúci si tak do nich ešte pred odbavením majú povinnosť premiestniť všetky tekutiny a gély pre osobnú potrebu, napríklad lieky, masti alebo kvapky. Doporučujeme cestujúcim, aby si takto pripravené vrecká priniesli na bezpečnostnú kontrolu v ruke a predložili ich samostatne na kontrolu. Napomôžu tak rýchlemu a optimálnemu vykonaniu bezpečnostnej kontroly.

Výnimkou sú tekutiny určené na požitie počas cesty lietadlom, ak si to vyžaduje zdravotný stav alebo nevyhnutnosť ako napríklad lieky či dojčenská výživa. V tomto prípade však cestujúci musí predložiť lekársku správu, odporúčanie od lekára, prípadne inak preukázať potrebu tekutín pre osobnú potrebu.

Žiadame cestujúcich, aby boli disciplinovaní a rešpektovali tieto nariadenia a sú na odbavenie pripravení vopred. Pokiaľ cestujúci nesplnia tieto nariadenia, zamestnanci detekčnej kontroly im nepovolia vstup na palubu lietadla, resp. ich môžu vylúčiť z leteckej prepravy. Z tohto dôvodu doporučujeme všetkým cestujúcim, aby si tekutiny uložili ešte pred check-in pultom do zapísanej (podanej) batožiny. Taktiež si môžu zakúpiť tekutiny a zobrať ich so sebou na palubu lietadla, v tomto prípade už neobmedzené množstvo, v obchodoch za bezpečnostnou kontrolou, nakoľko tieto sú skontrolované v zmysle bezpečnostného programu letiska.

Nové pravidlá sú jednotné pre všetky letiská EÚ, vrátane Islandu, Nórska i Švajčiarska

Upozornenie : Zoznam tekutín a gélov je informatívny. Zamestnanci letiska vykonávajúci bezpečnostnú kontrolu sú oprávnení určiť ako zakázané predmety aj také predmety, ktoré nie sú uvedené vyššie, ale vzbudzujú dôvodné podozrenie, že môžu byť použité k ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.