Zakázané predmety na palube

Definícia pojmov:

Zakázaný predmet: predmet, ktorý môže byť použitý na dopustenie sa činu protiprávneho zasahovania, ktorý nebol riadne prihlásený a je predmetom na ktorý sa vzťahujú zákony a právne normy.
Príručná batožina: musí mať maximálnu váhu 5 kg a maximálne rozmery 56 x 45 x 25 cm. Takáto batožina musí spĺňať podmienku uvedených rozmerov, aby ju bolo možné umiestniť v lietadle do schránky nad sedadlom alebo pod sedadlo.
Zapísaná batožina: cestujúci ju nemá počas letu pri sebe, ale je prepravovaná oddelene v batožinovom priestore lietadla. Túto batožinu cestujúci odovzdá pri obchodnom odbavení na check in pulte. Štandardná zapísaná batožina je batožina s inými rozmermi ako sú nižšie uvedené štandardné rozmery batožiny max.:90x70x50cm a min.: 30x20x10 cm. Batožina s väčšími alebo menšími rozmermi musí byť podaná na Letisku M.R. Štefánika ako nadrozmerná.

Zoznam zakázaných predmetov, ktoré cestujúci nesmú mať pri sebe alebo v príručnej batožine:

 1. Strelné zbrane: každá zbraň, ktorou je možné odpáliť výstrel pomocou výbušnej sily. Napríklad všetky typy strelných zbraní, repliky a imitácie strelných zbraní, hračkárske zbrane všetkých druhov, luky, praky, zbrane vystreľujúce ostré predmety, zapaľovače javiace sa ako zbraň.
 2. Zahrotené / brúsne zbrane a ostré predmety: Ostré alebo brúsené predmety schopné spôsobiť zranenie. Napríklad uzamykateľný alebo vyskakovací nôž bez ohľadu na dĺžku čepele noža, nože, vrátane ceremoniálnych (obradných, zberateľských, slávnostných), voľné žiletky a britvy (okrem jednorazových holiacich strojčekov so žiletkou v uzavretom puzdre), nožnice, remeselné nástroje potencionálne použiteľné ako ostré alebo brúsené zbrane, napr. vrtáky všetkých druhov, skrutkovače, páčidlá, kladivá, kliešte, kľúče na skrutky (skrutkové kľúče, spájkovacie lampy).
 3. Tupé predmety: Všetky tupé predmety schopné spôsobiť zranenie. Napríklad bejzbalové a softbalové pálky, golfové palice, hokejky, biliardové, gulečníkové tága, rybárske prúty.
 4. Výbušné a horľavé látky: Všetky výbušné alebo vysoko horľavé látky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie cestujúcich a posádky alebo pre bezpečnosť lietadla, majetku. Napríklad ohňostroje, svetlice vo všetkých podobách a iná pyrotechnika vrátane zábavnej a hračkárskej, alkoholické nápoje prevyšujúce 70% objemových jednotiek, horľavé tekutiny, napr. benzín, nafta, kvapalný zapaľovač, alkohol, etanol, detonátory a rozbušky, Plyny a plynové nádoby, napr. bután, propán, acetylén, kyslík - vo veľkých množstvách.
 5. Chemické a jedovaté látky: Všetky chemické alebo jedovaté látky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie cestujúcich a posádky alebo pre bezpečnosť lietadla a majetku. Napríklad kyseliny, žeraviny, napr. vytekajúce „mokré" batérie, omračujúce spreje, napr. slzotvorný plyn, koreninový sprej, slzný plyn, jedy, materiál schopný spontánneho vzplanutia alebo horenia.

Zoznam zakázaných predmetov, ktoré sú vylúčené z leteckej dopravy a ktoré nesmú byť umiestnené v  podanej (zapísanej) batožine cestujúceho:

Napríklad: výbušniny, plyny, horľavé kvapaliny a hmoty, organické peroxidy, toxické alebo infekčné látky, rádioaktívne materiály, leptadlá, súčiastky palivového systému vozidiel, ktoré obsahujú palivo.

Najčastejšie odoberané zakázané predmety u cestujúceho a v jeho príručnej batožine:

 • manikúrová súprava (obsahujúca ostré a zahrotené predmety ) vreckové nožíky (bez rozdielu dĺžky čepele),
 • skrutkovače (bez rozdielu veľkosti ),
 • príbory (nôž a vidlička),
 • „švajčiarske" karty (súčasťou ktorých sú ostré a zahrotené predmety ),
 • žiletky a orezávač,
 • železné odliatky a výkovky rôznej veľkosti a tvaru,
 • náradie ( fr. kľúče, kladiva, klince).